Despre noi

Noi înșine suntem antreprenori. De aceea, ne raportăm la fondatorii companiilor în care dorim să investim ca antreprenori, nu ca investitori, creând o legătură și o perspectivă unică. Suntem un partener de bază pentru antreprenorii care cred în succesul afacerii lor și au în vedere evoluția ca următor pas. Ascultăm viziunea antreprenorului și construim bazat pe ideile acestuia, dezvoltând împreună business-ul și adăugând valoare companiei.

Pentru a ajunge la rezultate excepționale, îmbinăm viziunea noastră cu cea a antreprenorilor, folosindu-ne experiența operațională. Suntem conștienți că succesul sau eșecul afacerii se bazează, în cele din urmă, pe parteneriatul nostru. De aceea, împreună cu fondatorii, ne propunem obiective ambițioase și focalizăm toate resursele necesare către atingerea acestora. Ne asociem cu antreprenori ce își doresc să transforme business-ul lor într-o poveste de success, formând o echipă solidă cu abilități complementare care aspiră către performanță.

Pentru noi, relația interumană cu fondatorul reprezintă un criteriu esențial care stă la baza unei investiții. În fiecare afacere în care investim căutăm să avem o viziune, o strategie și o ambiție comună cu fondatorii. Suntem deschiși la perspectivele antreprenorilor și oferim atât finanțare minoritară, cât și majoritară, în care putem investi între 5 și 15 milioane de euro.

Scopul nostru este să creăm și să aducem valoare adăugată în companiile în care investim, prin a pune la dispoziție atât expertiză financiară, cât și în marketing, vânzări, achiziții, management și resurse umane. Astfel, în combinație cu viziunea, ambiția, determinarea și energia fondatorilor, ne propunem să devenim un partener de încredere și să dezvoltăm împreună companiile într-un ritm accelerat.

Andrei Gemeneanu

despre parcursul antreprenorial al Morphosis Capital

Simona Gemeneanu

despre ce o motivează în activitatea sa din cadrul Morphosis Capital

Dragoș Petre

despre ceea ce face interesantă activitatea zilnică la Morphosis Capital

Gabriela Dumitru

despre echipa Morphosis Capital

Criterii de investiție

Suntem în căutare de oportunități în care, pe lângă capital, putem adăuga valoare companiei, folosindu-ne de experiența noastră anterioară și de expertiza operațională dobândită de-a lungul carierelor construite în organizații de top.

Suntem interesați de business-uri cu potențial semnificativ de dezvoltare, ce aduc pe piață un produs sau un serviciu competitiv, în sectoare precum cel al bunurilor de consum, sectoare medicale de nișă, tehnologie și servicii B2B, cu EBITDA de peste 500.000 de euro, în care putem investi între 5 și 15 milioane de euro.

Ne asociem cu antreprenori puternici care cred în succesul afacerii lor și au viziunea de a transforma business-urile locale în campioni regionali și naționali.

Dragoș Petre

despre criteriile de investiție ale Morphosis Capital

Andrei Gemeneanu

despre transformarea viziunii în impact prin Morphosis Capital

Dragoș Petre

despre ce înseamnă o companie cu potențial ridicat de creștere pentru Morphosis Capital

Crearea de Valoare

Morphosis Capital reprezintă o platformă durabilă care îi propulsează pe antreprenorii ce cred în succesul afacerilor lor să își îndeplinească ambițiile și să își transforme viziunea în realitate.

Promitem antreprenorilor o dinamică umană echilibrată între companie și investitor. Punem interesele companiilor din portofoliu în centrul filozofiei noastre de investiții și ne angajăm să urmăm viziunea fondatorilor.

Oferim sprijin în valorificarea oportunităților existente și dezvoltăm altele noi. Creăm și aducem valoare adăugată unei afaceri prin a pune la dispoziția companiilor nu numai competențe financiare, ci și competențe de marketing, vânzări, achiziții și resurse umane, astfel încât abilitățile noastre, combinate cu viziunea, ambiția, determinarea și energia fondatorului, să poată conduce la dezvoltarea unei companii într-un ritm accelerat.

Suntem o forță determinantă care vizează schimbarea ecosistemului de afaceri din Europa Centrală și de Est.

Gabriela Dumitru

despre importanța relației interumane cu fondatorii în fiecare decizie de investiție

Andrei Gemeneanu

despre strategia Morphosis Capital de a investi în parteneriate

Gabriela Dumitru

despre colaborarea de zi cu zi dintre Morphosis Capital și fondatori

Andrei Gemeneanu

despre dezvoltarea următoarei generații de profesioniști în private equity

Sectoare de interes

Investim capital în IMM-uri românești din sectoare cu potențial ridicat de creștere, care generează la momentul investiției o EBITDA de minim 500.000 de euro.

Sănătate & Wellness

Sănătate & Wellness

Produse și servicii de sănătate și wellness de nișă.

Tehnologie

Tehnologie

Companii cu un avantaj competitiv în digitalizarea proceselor de afaceri.

Producție industrială

Producție industrială

Sprijinirea industriilor inovatoare în domeniul producției de nișă.

Servicii B2B

Servicii B2B

Companii care furnizează servicii integrate clienților de business la nivel local și internațional.

Bunuri de consum

Bunuri de consum

Produse și servicii de consum de marcă, ce răspund unor provocări globale.

Impact

Considerăm că impactul este rezultatul direct al investițiilor sustenabile, care stimulează creșterea economică locală și regională.

Strategia noastră ESG este ancorată în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ODD), un ansamblu de 17 obiective globale interconectate, concepute ca un model pentru a realiza un viitor mai bun și sustenabil pentru toți.

În calitate de investitor, de companie, dar și de lider de opinie, angajamentele noastre includ:

  • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin reducerea amprentei de carbon a activității noastre și a companiilor din portofoliul nostru;
  • realizarea de investiții sustenabile prin implementarea politicilor ESG în cadrul procesului nostru de investiții și promovarea agendei ESG în segmentul fondurilor de investiții din România;
  • distribuția capitalului prin alinierea intereselor investitorilor noștri cu cele ale companiilor din portofoliul nostru, ale angajaților noștri și ale comunităților în care acestea își desfășoară activitatea;
  • investiția în dezvoltarea angajaților printr-un proces continuu de educație în cadrul activității noastre, al companiilor din portofoliu și al industriei noastre;
  • protejarea drepturilor și bunăstării angajaților prin promovarea unor practici umane și moderne la locul de muncă, axate pe bunăstarea angajaților;
  • crearea unor locuri de muncă favorabile diversității, echității și incluziunii prin promovarea echilibrului și incluziunii de gen în cadrul ecosistemului nostru și în întregul segment al fondurilor de investiții;
  • stimularea dezvoltării economice prin contribuția pozitivă la dezvoltarea economică și socială a României, concentrându-ne investițiile asupra companiilor care creează schimbări sistemice pozitive și stimulează inovarea;
  • promovarea celor mai bune practici de guvernanță corporativă și anticorupție prin implementarea de politici și proceduri de bune practici în activitatea și portofoliul nostru, promovând importanța unei guvernanțe exemplare în cadrul industriei.

Simona Gemeneanu

despre cultura performanței la Morphosis Capital

Simona Gemeneanu

despre importanța guvernanței la nivelul companiilor din portofoliul Morphosis Capital

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Conținutul acestui website nu prezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.